มอบปัจจัยการเกษตรและวัสดุครุฑภัณฑ์ด้านการเกษตร

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริม สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณพัฒนาภาคกลาง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นาย ศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังม่วง หัวหน้าส่วนราชการ นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารตำบลวังม่วง และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี เมื่อวันที่25กันยายน2561

     

     

     

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า ใน วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจดูท่อระบายน้ำซึ่งเกิดปัญหาอุดตัน บริเวณชุมชนบ้านต้นพัฒนา พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน. ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

    

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี