พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน(OFC)

วันจันทร์ที่๒๐พ.ค.๒๕๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญ  ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน(OFC) ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว๔ปี(๒๕๕๙-๒๕๖๒)ของหน่วยงานในสังกัดภ.จว.ระนองของฝตส.๑ตส.๓โดยพ.ต.อ.หญิงทิพย์สุดาพิมพะผกก.ฝตส.๑ตส.๓กับพวกรวม๓นายที่ภ.จว.ระนองโดยมีพ.ต.อ.นิพนธ์รัตนศิริแสงโชติรองผบก.ฯรรท.ผบก.ภ.จว.ระนองพ.ต.อ.นิวัติโพธิ์พร้อมรองผบก.ฯหัวหน้า/ผู้แทนสภ.ทั้ง๙สภ.,กก.สส.,ฝอ.และข้าราชการตร.ในสังกัดที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.๘ร.ต.อ.ไพศาลธารายศ
สว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
              

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

งวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๒เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อน(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ที่ ด่าน ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต (ด่านตม.ทอ.ภก.) อ.ถลาง จว.ภูเก็ตโดยมี พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ ผกก.ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร พ.ต.ท.หญิง ธัญจิรา ลิ้มทองเจริญ รอง ผกก.ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน