นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีในฐานะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี”เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่.

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี. รายงานว่า. นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมี นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนใหม่ และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ.

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

                                   

คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน.ลงพื้นที่ตำบลเขาพระงาม ลพบุรี.

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ในวันนี้. วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่า. มี คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นำโดยนายสมชาย จริยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน พร้อมคณะลงตรวจพื้นที่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลตำบลเขาพระงามได้รับการรับรองระดับดีเยี่ยม จากการประเมินระดับพื้นที่ในปีที่ผ่านมา และเข้ารอบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 ภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. สำนักข่าวข่าวสืบสวน. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี.