พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ส่องศรี มงคลสวัสดิ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. : สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาส วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร​ และกรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์,พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมาธิการ การแรงงาน วุฒิสภา/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน/อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ทอดผ้ามหาบังสุกุลในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ส่องศรี มงคลสวัสดิ์ มารดา คุณมนสิการ สําราญสํารวจกิจ ภริยา พล.ต.ต.ดร.เสนิต สําราญสํารวจกิจ ผบก.วจ.

โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ร่วมทอดผ้าบังสกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและญาติมิตรร่วมไว้อาลัยในพิธีจำนวนมาก

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งทางราง จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เมื่อเวลา 09.00 นในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ห้อง 406 ชั้น 4
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนส่งระบบราง จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ
ณ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) ห้อง 406 (สผ.) ชั้น 4
เวลา 09:30 น.- 12.30 น
ได้มีข้อสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเดนคือ
1.สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบราง
2.กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผลิต
/ประกอบได้ภายในประเทศ
3.แหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบขนส่งทางรางของประเทศ
4.การส่งเสริมเทคโนโลยี และการพัฒนา
บุคลากร ของประเทศ

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี