พลเอก ชนาธิป บุนนาค หน.สง.รองผอ.รมน. มอบเกียรติบัตรมวลชน กอ.รมน.

พลเอก ชนาธิป บุนนาค หน.สง.รองผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มมวลชน กลุ่มจิตอาสา นักธุรกิจความมั่นคง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ  และกอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมันทำดีต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อเร็วๆนี้