พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดโพธิ์เกษตร ลพบุรี

พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดโพธิ์เกษตร ลพบุรี. มีประชาชนอำเภอท่าวุ้ง.ศิษย์ยานุศิษย์นับพัน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ. วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 12.19น. ที่ผ่านนั้น.
พระครูพุทธิธรรมสังวร (หลวงพ่อฉลวย) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกษตร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในอำเภอท่าวุ้ง ร่วมในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ และประชาชนในตำบลหัวสำโรง ได้มีพระอุโบสถใช้ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ต่อไป

          

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว. สำนักข่าวข่าวสืบสวน. ภาพ ศูนย์ข่าวหนังสือพ์ 5 เหล่าทัพ. ลพบุรี.