พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑

และ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ ๓.๕ เรื่อง “เงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” พร้อมได้ซักซ้อมการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพยานเพื่อเป็นสถิติในการของบประมาณ โดยให้ใช้จำนวนครั้งที่พยานมาให้ถ้อยคำของแต่ละคดี มิใช่ใช้จำนวนคดีหรือจำนวนพยาน ให้หน่วยปฏิบัติที่มีการสอบสวนได้เข้าใจถูกต้อง

     

      

     

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย.61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง กม. ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติการเงิน งบประมาณ และบัญชี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.สตม.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

          

ดร.เอนก สนามทอง ผู้สมัครป้ายแดง เขตุ1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. พรรคชาติไทยพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมานั้น. โดยมี
ดร.เอนก สนามทองขันอาสามาทำงานรับใช้พ่อ,แม่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรี ขตุ1

การสมัครครั้งนี้โดยมีความตั้งใจจะดูแลพัฒนาบ้านเมือง เป็นผู้สมัครป้ายแดงของจ้งหวัดลพบุรี อยากเห็นการเมืองรูปแบบใหม่ จึงตัดสินใจลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1ในนาม “พรรคชาติไทยพัฒนา”

     

      

     

     

 

โดยดร.เอนก สนามทองผู้สมัครสส.เขตุ1 ลพบุรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่าโดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบงานการเมืองและอยากได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ขอโอการให้ผมได้ทำงานพิสูจน์ความสามารถในครั้งนี้รับผมไว้พิจารณาสักคนครับ
นายใจรัก วงศ์วงใหญ่   ,นายสนอง แท่นสูงเนิน  ข่าว/ภาพ
สำนักข่าวเดลิซันเดย์  ทีมข่าว ศูนย์ข่าว 5เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี