พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่๒๖เม.ย.๒๕๖๒เวลา๐๙.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของสภ.ท่าธงกก.สส. และกก.ปพ.ภ.จว.ยะลาของฝตพ.ตส.๓ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมกับพวกรวม๓นายที่ภ.จว.ยะลาโดยมีพล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดีผบก.ภ.จว.ยะลาพ.ต.อ.นรินทร์ บูสะมัญพ.ต.อ.ธีรยุทธสันติวสัฎฐ์รองผบก.ภ.จว.ยะลาหัวหน้า/ผู้แทนสภ./หน่วยงานทั้งหมดในสังกัดรวม๒๐หน่วยงานและผู้สังเกตการณ์จากภ.๙พ.ต.ต.หญิงจรัสศรีวัฒนะสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๙พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ยะลาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
        

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่อง การจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ หน่วยงานในสังกัด ตร.

วันพฤหัสบดีที่25 เม.ย.62 เวลา10.00 น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของสภ.ศรีสาครสภ.ยี่งอและภ.จว.นราธิวาสพร้อมด้วยพล.ต.ต.หญิงชุติมาดีวิไลพันธุ์ผบก.ตส.3 และพ.ต.อ.หญิงสุภาธีระมั่นคงรองผบก.ตส.3 ของฝตพ.ตส.3 ชุดที่2 โดยพ.ต.ท.หญิงสุชาดา
ไชยสงครามรองผกก.ฝตพ.
ตส.3 พร้อมกับพวกรวม3 นายที่ภ.จว.นราธิวาสโดยมีพล.ต.ต.ดุษฎี  ชูสังกิจผบก.ภ.จว.นราธิวาสพ.ต.อ.จีระเดชชมบุญผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาสพร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน./ผู้แทนสภ.ทั้งหมดในสังกัดภ.จว.นราธิวาสและผู้สังเกตการณ์จากภ.9 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
        

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน

วันพุธที่๒๔เม.ย.๒๕๖๒เวลา๐๙.๓๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบระยะยาว๔ปีระหว่างปี๒๕๕๙-๒๕๖๒ที่ตรวจหน่วยงานในสังกัดภ.จว.กระบี่ของฝตส.๑ตส.๓ชุดที่๒โดยพ.ต.ท.หญิงวรรณมนัสทรงเจริญรองผกก.ฝตส.๑ตส.๓กับพวกรวม๓นาย
ที่ภ.จว.กระบี่โดยมีพ.ต.อ.ศรัญญูชำนาญราช
รองผบก.ฯรรท.ผบก.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.อ.ตานิตย์รามดิษฐ์พ.ต.อ.สมชายชื่อต่อตระกูลรองผบก.ภ.จว.กระบี่พ.ต.อ.ศิริศักดิ์สงพะโยมผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่หัวหน้าสภ./ผู้แทนสภ.ในสังกัดจำนวน๑๓สภ.และผู้สังเกตการณ์จากภ.๘ร.ต.ต.หญิงกชกรไชยชนะ
รองสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด/ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
              

นายกจำเริญ พาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่องเที่ยว”จัดกิจกรรม”ครอบครัวผาสุก

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย ชุมชนสันเปาโล , ชุมชนประตูผี , ชุมชนวัดเชิงท่า , ชุมชนรามเดโช ๑ , ชุมชนรามเดโช ๒ และ ชุมชนราชมนู ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อศึกษาดูงานด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า เพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

     

     

     

 

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. สำนักข่าวข่าวสืบสวน ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.