พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่๒๖เม.ย.๒๕๖๒เวลา๐๙.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของสภ.ท่าธงกก.สส. และกก.ปพ.ภ.จว.ยะลาของฝตพ.ตส.๓ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมกับพวกรวม๓นายที่ภ.จว.ยะลาโดยมีพล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดีผบก.ภ.จว.ยะลาพ.ต.อ.นรินทร์ บูสะมัญพ.ต.อ.ธีรยุทธสันติวสัฎฐ์รองผบก.ภ.จว.ยะลาหัวหน้า/ผู้แทนสภ./หน่วยงานทั้งหมดในสังกัดรวม๒๐หน่วยงานและผู้สังเกตการณ์จากภ.๙พ.ต.ต.หญิงจรัสศรีวัฒนะสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๙พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ยะลาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน