มณฑลทหารบกที่18จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2561

วันที่30สิงหาคม2561 พลตนีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18เป็นประธานในการพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารมีพันโท ประกาศ จันจะนะ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่18 พร้อมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารครูอาจารย์ร่วมพิธีมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า3,000คนมาร่วมพิธีไหว้ครูมีการปฏิญานตนและกล่าวคำบูชาครูและเจิมตำราเรียนและทุนการศึกษาจำนวน40ทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองใในระหว่างศึกษาวิชาทหาร

     

     

     

     

การไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ลูกศิษย์จะได้มีความรู้และได้รับวิชาดังที่โบราณกล่าวไว้ว่า”ศิษย์ต้องมีครู”ตามที่จัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการที่ศิษย์จะต้องให้ความเกรงใจและต้องรับวิชาตามที่ครูอาจารย์สอนสั่งด้านการศึกษาวิชาทหารต้องเรียนวิชาการรบและอนาคตจบไปจะได้มีวินัยเป็นผู้นำคนและเป็นกำลังสำรองของประเทศชาติและให้ลูกศิษย์ได้คำนึงพระคุณของครูอาจารย์ที่เปรีบเสมือนเรือจ้างสร้างให้ลูกศิษย์มีวินัย มีความรู้ รู้รักสามัคคีและรักสถาบันพระมหากษัติร์ สถาบันชาติ พร้อมรับใช้ประเทศชาติต่อไป

 

/ภ่พข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมลงชื่อคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทำเหมืองภูเขาหินปูนตามกระแสรับสั่งพ่อหลวงรัชกาลที่9

วันที่30สิงหาคม2561นายทองใบ มาลีกรพร้อมตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ที่5-6-7ตำบลบ้านแก้ง ชาวบ้านหมู่ที่5-6-7-ตำบลเขาดินพัฒนา ชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลผึ้งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และชาวบ้นหมู่ที่2ตำบลเตาปูนหมู่ที่6ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีประมาณ15คน ชาวบ้านได้ข้อมูลว่ามีประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีจะต่อสัมประทานเหมืองแร่หินปูนให้กับบริษัทตักกะศิลาจำกัดเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวฯชาวบ้านทั้งหมดจึงขอยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากการทำเหมืองแร่หินปูนจะเกิดอันตรายและสิ่งแวดล้อมและกระทบตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ในเมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จจังหวัดสระบุรีครั้งที่13เมื่อวันที่ 24มกราคม2536 เพื่อทรงสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวตามโครงการพระราชดำริและพระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งพร้อมชี้พระหัตถ์ไปทางภูเขาหินปูนที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนันและประชาชน ช่วยดูแลภูเขาหินปูนลูกนี้ที่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวไว้เพื่อเป็นต้นน้ำ “อย่าให้ใครมาทำลายโดยเด็ดขาด” ของอ่างเก็บพระราชดำริที่ทรงสร้างโครงการไว้ให้พระสกนิกรไว้ใช้น้ำในการทำเกษตรและพัฒนาเกษตรตามทฤษฏีใหม่ใกล้บริเวณวัดมงคลชัย และการที่จะทำเหมืองอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อประชาชนที่ทำเกษตรกร
จากการมีประชาพิจารที่วัดปางคล้อตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี มีการชี้แจงหลักการผลดีผลเสียและเหตุผลปรากฏว่าประชาชนไม่เห็นด้วยและลงชื่อขอคัดค้านการทำเหมืองแร่หินปูนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรไม่ให้มีการระเบิดหินในฐานะประชาชนจึงขอคัดค้านเพื่อรักษาปกป้องโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงของที่เป็นพสกนิกรจึงได้มายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีเพื่อมอบให้ผู้ว่านาชการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วนพร้อมลายมือชื่อ ประชาชนกว่า300คนร่วมคัดค้านปกป้องแผ่นดินพ่อและภูเขาหินปูนและปกป้องตามพระกระแสรับสั่งพ่อหลวงรัชกาลที่9 ทางศูนย์ดำธรรมจังหวัดสระบุรีได้รับเรื่องเร่งดำเนินการใหทันที

     

     

 

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์ ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน