ร่วมหารือมาตราการแพร่ระบาด COVID-19 และ แผนการปฎิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน (Pre​ Accident planning)​

สำนักข่าวเดลิซันเดย์ รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า เมื่อเวลา 09.00
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะร่วมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และแผนนิรภัยป้องกันภัยทางอากาศเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Pre​ Accident planning)​ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ลพบุรี “จัดพิธีมอบฉัตร 5 ชั้น ถวายพระพุทธรูปในโรงเรียนฯ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. นายวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ อดีต สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานและกล่าวมอบจัด 5 ชั้นถวายแด่พระพุทธรูปประจำโรงเรียนวุดธรรมเจดีย์ โดยมีนางสาวนงลักษัณ์ ทุมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ขาวกล่าวขอบคุณและพระอธิการวิรัตน์ อดิวีโร เจ้าอาวาสวัดธรรมเจดีย์ น้ำฉัตร 5 ชั้น ไปคุมเศียรพระ พระพุทธรูปในโรงเรียน โรงเรียน พระสงฆ์ 9 รูปสวดขยันโต อังกะรุง บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี ในพิธี ดังกล่าว สดใส ร่มโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ไปร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมผลิตผ้าไหมประดิษฐ์ทอมือภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าพบนาง ชม้อย ปิ่นดอกไม้ หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมและสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอม ได้พาสื่อมวลชนเข้าชมวิธีการทำและการทอมือผ้าไหมประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความสวยงามของแต่ละลายที่แตกต่างกัน ด้านนางชม้อย ปิ่นดอกไม้ หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอม ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์ โดยมีหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการฝึกทักษะและพัฒนารูปแบบผ้าทอหลังจากได้รับความรู้ในการผ้าทอไหมประดิษฐ์ ชาวบ้านจึงได้สร้างเป็นอาชีพเสริมของแต่ละครอบครัว สำหรับสินค้าที่ผลิตออกมานั้นก็จะนำไปจำหน่ายให้ร้านขายเสื้อผ้าใกล้ตลาดแถวหมู่บ้าน และมีประชาชนที่ได้แวะเวียนมาที่ หมู่บ้านหนองพยอมก็ได้มารับซื้อไปจำหน่ายต่อ แต่เนื่องจากช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร้านค้าที่เคยรับไปจำหน่ายก็รับสินค้าลดน้อยลงเพราะทางร้านแจ้งว่าช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเหมือนเดิม จึงทำให้กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมได้รับความเดือดร้อนจึงอยากขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลและหาช่องทางในการสนับสนุน การจำหน่ายผ้าไหมประดิษฐ์ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมด้วย สำหรับผู้ที่สนใจที่จะสั่งผ้าไหมประดิษฐ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087-7303834 หรือ 080-5085727

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน