ปราจีนบุรี ชมรมคนรักสุขภาพจัดกิจกรรมวิ่งไป -เดินกลับสันเขื่อนห้วยโสมง!!

วันนี้ 21 ตค.61 ที่ลานหน้าเขื่อนนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)นางบังอร วิลาวัลย์ นายกอบจ.เป็นธานเปิดงานกิจกรรมวิ่งไป-เดินกลับ ของชมรมคนรักสุขภาพห้วยโสมง โดยมีนายสำราญ อ่อนอรุณ นายกอบต.แก่งดินสอประธานชมรมคนรักสุขภาพแก่งดินสอ โดยมีนายนพดลงามเหลือ นายอำเภอนาดี อดีต สส.พัชรินเสียงเจริญ และแขกผู้มีเกีรยติร่วมกิจกรรมวิ่งไป-เดินกลับ บนสันเขื่อนห้วยโสมง ระยะทางทาง9 กม.โดยวัตถุประสงค์ให้ชมรมคนรักสุขภาพห้วยโมงได้ออกกำลังกายเป็นหมู่คณะและชมความงามของเขื่อนห้วยโสมงในยามค่ำคืนขณะเปิดไฟช่วงหัวค่ำ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่เป็นไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง โดยมีคนรักสุขภาพทั้งในและต่างจังหวัดมาร่วมกิจกรรม 800 คน นายชาคริช สีโลหะเลิศ และเพื่อนๆกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

     

    

ภาพข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน

ปทุมธานี แกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ ได้จัดโครงการ ให้ความรู้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานชุมชนสิทธิพยากรณ์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายอวยพร รัตนสุนทร ประธานสภาเทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยนายสามารถ เครือพิมาย ประธานแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์และสมาชิก (อสม.) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ส่วนภายในงานมีการสาธิตนำเกลือมาทดสอบ ให้กับผู้ร่วมงานได้รับทราบเกี่ยวกับเกลือที่มีความเค็มแต่ไม่มีไอโอดีนและเกลือที่มีความเค็มมีไอโอดีนที่เหมาะแก่การนำไปปรุงอาหารอย่างถูกวิธี ด้านนายสามารถ เครือพิมาย ประธานแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สนับสนุนโครงการโดยเงินอุดหนุนชุมชนโครงการพระราชดําริด้านสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคตและได้รับเชิญ นางสาวณพัชชา พรมจรรย์ พยาบาล วิชาชีพชำนาญการเทศบาลเมืองคูคต มาให้ความรู้ ด้านโรคขาดสารไอโอดีนและโรคมะเร็งเต้านม พร้อมให้ความรู้ภาวะโภชนาการและสุขภาพ ให้กับประชาชนชุมชนสิทธิพยากรณ์ เมื่อผ่านการอบรม ก็จะสามารถนำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว หลังเสร็จการอบรมก็ได้มอบเกลือไอโอดีนให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน