พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.3 ตส.3 โดย พ.ต.ท.สรร อักษรกริช รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.3 พร้อมพวก รวม 3 นาย ที่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. หน่วยงานในสังกัดบก.กฝ.บช.ตชด.โดยมี พ.ต.อ.กิตติคุณ นิยมวิทย์ ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                 

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.3 โดย พ.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา พิมพะ ผกก.ฝตส.1 ตส.3 พร้อมพวกรวม 2 นาย ที่ ตม.จว.อุดรธานี จว.อุดรธานี หน่วยงานในสังกัด บก.ตม.4 โดยมี ผู้สังเกตการณ์จาก บก.ตม.4 พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.ท.สุพจน์ ชาวศรีทอง สวญ.ตม.จว.อุดรธานี พ.ต.ท.หญิง ระติ รัตนศิลปพงศ์ สว.ตม.จว.อุดรธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง สุทิศา สระพรม รอง สว.ตม.จว.หนองคาย
ผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานผู้เบิก ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน