พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(OFC)

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(OFC) พร้อมให้คำปรึกษา ของ ฝตส.๓ ตส.๑ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช ผกก.ฝตส.๓ ตส.๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์ ผบก.อก.บช.ส. พ.ต.อ.หญิง ทิพยา นิยมธรรม ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน