ประธานชมรมแม่บ้านโรงพยาบาลอานันทมหิดล ข่าวรับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบกประจำปี ๒๕๖๑

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล ว่า ทางชมรมแม่บ้านโรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยมี นาง ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ. อานันทมหิดล เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบก ที่มีการพัฒนาในระดับ ดีมาก ในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก. กทม.

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล. ภาพ/ข้อมูล