อดีตกำนันตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ใจบุญ มอบพัดลม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 12 ตัวไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี

ได้มีอดีต กำนันตำบลเขาพระงามพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม 2 ท่านน้ำใจงาม ได้มอบพัดลม ขนาด ขนาด 22 นิ้วจำนวน 12 ตัว ให้กับทางเทศบาลตำบลเขาพระงามไปใช้สาระประโยชน์ในชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี ได้รับการเปิดเผยจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาพระงาม ว่า ในวันนี้ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีนายปรีชา อภิวันท์ อดีต กำนันตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วย นางนฤมล  อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วยญาติพี่น้องครอบครัวอภิวันท์ ข่าวมอบพัดลมขนาด 22 นิ้วจำนวน 12 ตัว ให้กับ นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามต่อไป ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาพระงาม ภาพ/ข้อมูล ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี