สระบุรี_ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าเยียมเด็กและเยาวชนทีถูกควบคุม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11จังหวัดลพบุรี.

ที่สระบุรี/ นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางกรกช ว่องไว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าทีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เดินทางไปตรวจเยียมเด็กและเยาวชนทีถูกควบคุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งมอบเครืองอุปโภคให้แก่เด็กและเยาวชนทีถูกควบคุมอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมดังกล่าวและในการนี้ได้เยียมชมศูนย์ฝึกและรับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีประจำศูนย์เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนต่อไป

/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

จัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10กุมภาพันธ์. เวลา 08 30 น. ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี. คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี. ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี. จัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 36. ประจำปี 2562. โดยเริ่มจากพิธีสงฆ์. ช่วงเช้า. จากนั้น. ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก. ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี. เป็นประธานเปิดงาน. โดยมี นายยืนยง. จิรัฏฐิติกาล ประธานอนุกรรมการประสานงานฯ. เป็นผู้กล่าวรายงาน. แล้วเป็นการมอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น. และครูดีเด่น. บุคลากร ดีเด่น. จำนวน 83 คน. แล้วเป็นการแสดงของครูเอกชน. จากโรงเรียนต่างๆ. กับ ร่วมรับประทานอาหาร.โดยมีคณะผู้บริหารและครูเอกชนร่วมงานประมาณ. 1800. คน. จนถึงเวลา 15.30 น. ปิดงาน

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี. .