ปราจีนบุรี สาวกรี๊ดลั่นตลาดสดฟิลม์ รัฐภูมิ ลงพื้นที่หาเสียง สส.!!

วันนี้ 4 มีค.62 ที่ตลาดสดโคกอุดม ต.หนองกี่อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี พระเอกหนุ่ม ฟิลม์ รัฐภูมิ ดาราหนุ่มพร้อมคณะผู้สมัคร สส.เขต.3 ลงพื้นที่หาเสียง สส.ในนามพรรค
พลังท้องถิ่นไทย เขต.3 โดยมีผู้สมัคร สส.เขต.3 นายเฉลิม เกรียติ
บรรจง และกองเชียร์ลงพื้นที่แนะนำตัวในการลงสมัคร สส.วันที่ 24 มีค.ที่จะถึงนี้ ฟิลม์
รัฐภูมิ กล่าวว่า พรรคพลังท้องถิ่นไทยมองเห็นปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างจริงจัง เศรษฐกิจแย่ทางพรรคมีนโยบายที่จะเปิดตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้นและมีระบบ
ครบวงจร หากทุกอย่างมีระบบและครบวงจรจะแก้ไขเรื่องรายได้แกประชาชนเพิ่มขึ้น นาย
เฉลิม เกรียติบรรจง ผู้สมัคร สส.เขต.3 กล่าวว่าที่ผ่านมาตนเป็นคนในพื้นที่ลงพื้นที่ช่วย
แก้ปัญหาของประชาชนมาโดยตลอด รู้ถึงปัญหาของประชาชนต้องการอะไร ตนขอ
โอกาสพี่น้องประชาชนในเขต 3 เลือกพรรคพลังท้องถิ่นไทยเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทน
ในสภาฯ ตนขันอาสาทำหน้าที่ สส.อย่างเต็มที่ ตนกล้าพูดและกลึิกล้าทำ จนได้รับฉายา
เหลิมปากหมาตนพร้อมที่จะปากหมาเพื่อพี่น้องชาวปราจีนบุรี…

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ประชุมพบปะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม,การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ.ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบทางการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ได้คืนความสุขให้กับประชาชนโดยการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับราษฎรจากการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ในการเจราจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้​ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคม ให้เห็นผล เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม

 

Details