พิธีสวดมหาจักรพรรดิ์ และถวายองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

พิธีสวดมหาจักรพรรดิ์ หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ จ. เชียงใหม่ เป็นประธาน ในงาน “อิมพีเรียลเวิลด์ เข้าพรรษามหามงคล” โดย คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง โดยคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้บริหารฯ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ที่ปรึกษาสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมพร้อมถวายองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม แด่หลวงตาม้า โดยคุณสุพิชญา ไพฑูลย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวายด้วย

    

    

     

ขอบคุณภาพข่าว  พี่หนุ่ย   ข่าวบันเทิง

จิณัฐติกานต์   สีนวลใย   รายงาน