เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ร่วมโครงการศาล เยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน. องค์คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. . เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน” ของคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี โดยมีท่านประทักษ์ หัสดี เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมาย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

     

     

    

    

     

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี