ผู้ปกครองที่มาร่วมงานกำนันตำบลถนนใหญ่ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลถนนใหญ่. ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

กำนันตำบลถนนใหญ่. ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลถนนใหญ่ และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม.และ กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ่ที่ผ่านมา. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562. ที่ผ่านนั้น. นายอภิชาติ. โล่ห์สุวรรณ กำนันตำบลถนนใหญ่. เปิดเผยว่า ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลถนนใหญ่.. ได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง..ชมการแสดงของเด็กๆ. นักเรียน. ร่วมมอบทุนการศึกษา และมอบของรางวัลมากมาย. และทางชมรมฯ กำนันตำบลถนนใหญ่. ได้จัดทำนำก๋วยเตี๋ยว. มาเลี้ยงให้กับเด็กๆ. นักเรียน. ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนองแค. ตำบลถนนใหญ่. อำเภอเมือง. จังหวัดลพบุรี. บรรยากาศคึกคัก. สุขสนาน..ให้ความอบอุ่นบรรดาเด็กๆและนักเรียนอีกด้วย

     

     

     

     

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

นายสมพงษ์ มากมณี “ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​” เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.)” บริเวณ ที่ทำการกำนันตำบล จ.นครศรีธรรมราช…

วันอังคารที่​ 15 ม.ค.​62​ เวลา​ 14.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.) ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และ เข้าใจถึงภัยความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น ณ.ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช.

     

     

     
——–
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน