“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าเครื่องแต่งกายผ้าไทย”

วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 10.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าเครื่องแต่งกายผ้าไทย รวมทั้งการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้เป็นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ก่อนการเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ณ พื้นที่บริเวณการจัดงาน อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า

 

     

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่. ข่าว
สนอง แท่นสูงเนิน. ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี.

ปราจีนบุรี ผวจ.เป็นประธานมอบเกียรติบัตร”วันครู”!!

วันนี้ 16 มค.62 ที่อาคารอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจีนณราษฎร์อำรุง อ.เมือง
ปราจีนบุรี นายพิบูลย์หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ครูเนื่องในวันครูประจำปี 62 ซึ่งในช่วงก่อนพิธีทางคณะครูได้จัดพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานคณะครูนางสุมาลี ศรีสม ครูอาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำปฎิญาณตน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้โอวาสแก่ครูว่า ในฐานะที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
ของชาติขอให้กำลังใจทำการสอนลูกศิษย์ให้เต็มความสามารถที่มีอยู่ และนำเทคโนโลยี
ใหม่มาประยุคต์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด นาง ศิริพร วงษ์บำหรู ครู รร.ศรีมหาโพธินางสุทธดา เหลืองห่อครู รร.กบินทร์วิทยาที่ได้รับเกียรติบัตรได้กล่าวว่า อยากให้รัฐ
บาลช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการนำเทคโนโลยี กระจายสื่อการเรียนการสอน
แก่โรงเรียนเล็กๆให้ทัดเทียมกันที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่างกันอาจส่งผลต่อการเรียน
ของเด็กๆ ในส่วนของสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี มี 494 แห่งครู 5,900 คน คำขวัญ
วันครูในปีนี้ “ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี”…

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผสข.ประจำปราจีนบุรี/รายงาน..

ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับแขวงทางหลวงปราจีนบุรี นำ จิตอาสา big Cleaning Day !!

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี นายวัลลภประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับแขวงทางหลวงปราจีนบุรี อปท.ผู้นำหมู่
บ้าน 4 ตำบล ต.หนองกี่ต.เมืองเก่า ต.กบินทร์และต้อง.ลาดตะเคียนนำจิตอาสา 80 คน ร่วมทำความสะอาดถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย เพื่อเก็บขยะมูลฝอย และตกตกแต่งกิ่งไม้ตลอดเส้นทางระหว่างเขตรอยต่อ อ.ศรีมหาโพธิและ อ.นาดีราว 30 กม.เพื่อความสะอาด ซึ่งแบ่งกำลังจิตอาสาของแต่ละพื้นที่ทำกิจกรรมในวันนี้ 1 วัน…

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…