นายสมพงษ์ มากมณี “ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​” เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.)” บริเวณ ที่ทำการกำนันตำบล จ.นครศรีธรรมราช…

วันอังคารที่​ 15 ม.ค.​62​ เวลา​ 14.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.) ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และ เข้าใจถึงภัยความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น ณ.ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช.

     

     

     
——–
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน