เทศบาลเมืองสระบุรีจัดเสวนาประชาคมเมือง

วันที่13กรกฏาคม2561 ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นธาน มีนายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพร ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี กล่าวงาน มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีประธานสภาเทศบาลสมาชิกเทศบาล ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรอิสระต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาประชาคมซึ่งถือเป็นโอกาสอียดีที่คณะกรรมการพัฒนา้ทศบาลร่วมกันประชาคมเมือง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอละกลุ่มองค์กรได้เข้าน่วมในการพิจารนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีในระหว่างปี2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่2 ของเทศบาลเมืองสระบึรีก่อนที่จะดำเนินการพัฒนสและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ะี่น้องประชาชนในพื้นที่เทซบาลและชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเน้นนโยบายนัฐบาลทุกยุค ทุกสมัยที่ผ่านมาเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะรัฐบาลในยุคนี้ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มัางคั่ง อย่างยืน ในการยั่งยืนยืนอย่างไรทำอย่างไรชุมชนท้องถิ่นจะเกิดความยั่งยืนที่เป็นโจทย์ที่พวกเราประชาชนต้องร่วมกันคิด แบบในโครงการ”ประชารัฐ”ร่วมใจพัฒนาเมืองสระบุรี

     

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

จ. ลพบุรีเตรียมจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี2561 จังหวัดลพบุรี

นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดลพบุรี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี2561 จังหวัดลพบุรี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดเลี้ยงอาหารคาว-หวาน พร้อมมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็น ให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก. วงศ์ใหญ่ ข่าว/
อมรรัตน์ ฉิมผกา (นศ.ฝึกงาน)
สุภาวดี สมศรี
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ภาพ/ ข้อมูล. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี