ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้นายมงคล ทองจีน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธาน การตรวจสอบเรื่องเงินนอกงบประมาณและจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯ

ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น.ของวันเสาร์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธาน การตรวจสอบเรื่องเงินนอกงบประมาณและจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯโดย พ.ต.ต.ชุติอิทธิมนต์ โอภาสศุภพิชยะ สว.ฝตส.๑ ตส.๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.ปราจีนบุรี โดยมี พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อันทะโย พ.ต.ต.สุทธิพร กสุรพ สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี ผู้สังเกตุการณ์จาก สตม. พ.ต.ท.หญิง ณฤดี หันประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.สตม.และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน