จัดพิธีกล่าวถวายตอนรับและถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ขับเคลื่อนในการใช้หลักธรรม

วันนี้ (12 ก.ย.61) เวลา 08.30 น.พระเทพศาสนภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ” หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองโนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีโดยภาพร่วมจังหวัดสระบุรีมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธกว่า99.66%ประกอบ13อำเภอ111ตำบล 973หมู่บ้านที่ความหลากหลายโดยมีโบราณสถานที่สมบูรณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนร่วมทั้งแหล่มท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยใช้หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันโครงการหมู่บ้านรักษาศิล5 เป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเป็นแนวทางในด้านความสามัคคีและเป็นหมู่บ้านรักษาศิล5 ใน2หมู่บ้านที่มีการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มรายได้ในโครงการหมู่บ้านศิล5สรรจรจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯตลอดเวลา

     

     

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

ข้าราชการเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ทำเก๋ หิ้วถุงผ้า พกปิ่นโต ลดโลกร้อน

ข้าราชการสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี หิ้วถุงผ้า พกปิ่นโต ถือแก้วน้ำ. รณรงค์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานเทศบาลเมือง เขาสามยอด ลพบุรี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี หิ้ว ถุงผ้า พกปิ่นโต ถือขวดน้ำเพื่อเป็นการรณรงค์ใน การรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือเป็นเสียงฮาๆและสร้างสีสันในการรณรงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอด รณรงค์ ให้พนักงานเทศบาลฯ รักษาความสะอาดลดการใช้สิ่งของที่เกิดมลพิษงดการใช้โฟมและถุงพลาสติกเป็นภาชนะ เพื่อเป็น การลดขยะที่ก่อมลพิษทั้งยัง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอดลพบุรี จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป

     

     

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เข้าร่วมพิธีและเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันอาคารที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เข้าร่วมพิธีและเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน”General Conforms:GC”ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จาก น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมกับส่วนราชการอื่นอีก ๒๖ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๒๗ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้จากหน่วยงานทั้งหมด ๒๘๗ หน่วยงาน ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น ๔ รร.เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถผ่านการประเมินแสดงถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและสากลต่อไป

          

      

      

      

ครู น้ำใจงาม บริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ว่า ได้มีคุณครูน้ำใจงาม เดินทางมาบริจาคเงิน ให้กับทางสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ เพื่อกิจกรรมของสมาคมและไปช่วยสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ได้รับทราบชื่อภายหลังว่า นางพรทิพย์ ขวัญมา หรือ ครูอ้อย ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 คน ซึ่งเป็นเงินเล็กน้อยแต่น้ำใจยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดที่ผ่านมา เลยทำบุญให้กับทางสมาคม กู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

ทางคณะกรรมการสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคลสุขกายสบายใจมีลาภยศ สรรเสริญ ขอให้ครอบครัวจงมีความสุขตลอดไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม กู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ผู้ใดมีจิตศรัทธาจะบริจาคติดต่อทางสมาคมเลยตรง หรือติดต่อทางเพจ. สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ติดต่อวัดเวลามาบริจาคทางสมาคมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกต่อไป

 

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี