เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ Khaoprangam English Camp

เทศบาลตำบลเขาพระงาม. จัดโครงการ. เสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากจังหวัดลพบุรีว่า. เมื่อ. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561. ที่ผ่านนั้น. ทาง. เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ Khaoprangam English Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน ณ Peetim Homestay ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

     

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ นนตรา. เหมืองนนิล. ภาพ/ข้อมูล. ศูนย์ข่าว. 5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ถ้าจัดทำโครงการฝึกอบรม. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หลักสูตรจัดตั้ง โดยมี นายอนุชา ใ่จช่วงโชติ นายอำเภอโคกสำโรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางกิตติพร แตงชุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงและแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาลและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดลพบุรี และ ท่านสำรวย งามขำ กำนันตำบลโคกสำโรง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานให้มีเอกภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

      

     

     

     

      

   

ใจรัก วงศ์ใหญ่. ข่าว/
สนอ แท่นสูงเนิน ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี