บางจาก ร่วมมือ รร.ปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล จัดอบรมระภิกษุ-ครูจิตอาสา ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันจันทร์​ที่​ 18 มิ.ย.61​ เวลา 13.30​ น.​ ณ ห้องประชุมโรงกลั่นบางจาก กทม.​ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กับ​ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด​ (มหาชน) จัดขึ้น ให้มีการอบรมพระภิกษุและครูจิตอาสาเพื่อนำไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้ตรงจุดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาข้อบกพร่อง รวมถึงความสามารถพิเศษและมีข้อบกพร่องบางประการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจัดครูอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะมาเป็นวิทยากร

                                   

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. เป็นประธานเปิดอบรม”วิชาการออร์โธปิดิส์ระดับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้สื่อข่าวรายจากจังหวัดลพบุรี ว่า ทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้จัดอบรมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นประธานเปิดการอบรม “ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับเครือข่ายประจำปี ๒๕๖๑”โดย PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน นางพบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เข้าไปชมและอบรมวิชาการนะคะเนี้อย่างคึกคัก

     

      

      

      

      

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี