พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เข้าร่วมปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก”ตามขบวนเสด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลฯและพระเจ้าหลานเธอฯทั้งสองพระองค์

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธ.ค.๖๑ ได้มีโอกาสสำคัญของชีวิต โดยการเข้าร่วมปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก”ตามขบวนเสด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลฯและพระเจ้าหลานเธอฯทั้งสองพระองค์ นับเป็นมงคลชีวิตสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี