สตูล // จิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันนี้2ธ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.ภ.จว.สตูล เป็นประธานในพิธี สำหรับการทำพิธีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10 แสดงความเคารพ ผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์ ประธานเปิดกรวยถวายความเคารพ จากนั้นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้งมีนักเรียนนักศึกษา ทหารร.5พัน 2และชาวบ้านกว่า 1 พันคนร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ปรับภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง และสวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล และแบ่งโซนออกปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง และบริเวณริมคลองบำบังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจ.สตูล เป็นการทำประโยชน์สิ่งสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยทุกคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองและเสื้อพระราชทานในการทำความดีด้วยหัวใจกันอย่างพร้อมเพรียง

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

สระบุรี-สถานพิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์สระบุรีครั้งแรก

ที่สระบุรี​ ดร.รัตนะ วรบัญฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 ประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการสงเคราะห์และการประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อร่วมจัดทำแนวทางสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มรรองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการวงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบทีเกียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนงาน บทบาท สิทธิและหน้าทีของกรรมการสงเคราะห์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีและมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมมีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรามการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจำนวน32ราย ในพิธีมีการมอบเข็มเครื่องหมายกรมการสงเคราะห์และคัดเลือกนายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ เป็นประธาน นายภูตะวัน เทียนกระจ่าง เป็นรองประธานและนายลิขิต ฉัตรจันทร์ เป็นรองประธาน

     

     

    

     

      

      

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการบริหาร (M) เรื่อง การจัดการเงินของกลางในคดีอาญาของหน่วยงานในสังกัด ตร.ของ ฝตพ.ตส.2 จ.นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการบริหาร (M) เรื่อง การจัดการเงินของกลางในคดีอาญาของหน่วยงานในสังกัด ตร.ของ ฝตพ.ตส.2 โดย พ.ต.อ.สมชาย วงศ์พันธ์ลักษณ์ ผกก.ฝตพ.ตส.2 กับพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อม พ.ต.อ.อัครารัฐ สุพานิชยวราภรณ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.นนทบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน