“ เหมืองทองพาน้องชวนเพื่อน เที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ ”

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้นำว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนและเหมืองทอง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สำหรับดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาโล้นแห่งนี้ จะเริ่มให้ได้เห็นอย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี และยังมีพันธุ์ไม้และนกนานาชนิดให้ ชมพร้อมถ่ายรูปกันอย่างจุใจตลอดระยะทางประมาณ1.5 กิโลเมตร

นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขาโล้น ได้ฝากประชาสัมพันธ์ “ 1 ปีมีครั้งเดียว ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์กันเยอะๆนะครับ โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1 กันยายน 2563 ” ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผู้ใหญ่โทร. 06-1794-9692
🌷🌷 “กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไป กระเจียวใหญ่ ต้องที่บ้านเขาโล้น” 🌷🌷

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติจิตอาสา ภัยพิบัติ เทศบาลตำบล เขาพระงาม ลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านนั้น เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจ ผู้ประเมิน ประสิทธิภาพ ขอองค์กร ปกครองท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านนั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระงามต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2563 นำทีมโดย นายเอกรัฐ ศรศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี