“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ในการโค่นสับ ล้มต้นปาล์มน้ำมัน และปรับพื้นที่ จ.กระบี่

เมื่อเร็วๆนี้​ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานในการโค่นสับ ล้มต้นปาล์มน้ำมัน และปรับพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 แปลง No.601 ณ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

ร.อ.ธรรมนัสฯ​ กล่าว​ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รองรับการจัดที่ดินชุมชนให้กับเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล โดยพื้นที่เป้าหมายที่ยึดคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีเนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ และทาง ส.ป.ก.กระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อยึดคืนพื้นที่

โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ผู้ครอบครองที่ดินได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่กลับคืนแล้ว และได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง “กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รองรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​