นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ผู้สื่อข่าวรายงานมาสด้าจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์) เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

      

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี