ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม และ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

     

     

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

กกต.จังหวัดลพบุรี บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการผู้ปฏิบัติ งานเลือกตั้งและ การออกเสียงประชามติมืออาชีพ. และบรรยาย เรื่องความรู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง. ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ในวันนี้ว่า. วันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ในกิจกรรมการอบรมผู้จัดการประจำหน่อยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

          

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย  ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในงาน ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีหาเงินสบทบทุนการสร้างเมรุ(เตาเผาศพ)วัดทุ่งแย้

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้างเมรุ (เตาเผาศพ) ของทางวัดเพื่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เเละละเเวกไกล้เคียงเพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีฌาปนกิจในงานต่างๆ

     

     

     

      

      

      

 

เบื้องต้นในงานมีประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆร่วมบริจาคเงินสบทบทุนทำบุญในการก่อสร้างเมรุ (เตาเผาศพ) เป็นจำนวนมาก โดยวันนี้จากการรวมยอดนับเงินผู้บริจาค โดยเงินทั้งหมดวันนี้ยอดเงินรวมเเล้วได้ 476,000 บาท โดยจำนวนเงินทั้งหมดทางกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเงินทั้งหมดนำส่งให้เจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ เพื่อได้ดำเนินการในการก่อสร้างพระเมรุ (เตาเผาศพ) ต่อไป….

————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน