ปราจีนบุรี ไม่ได้ปล่อยทิ้งพระพุทธวารวดีเขาอีโต้งบ 40,000,000!!

จากกรณีที่นักท่องมีเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวชมความงามพระพุทธวารวดี ปราจีน สิรินธร
โลกนาถ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปจ.1(เขาอีโต้)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นักท่องเที่ยวได้พบกับความผิดหวังที่มีหญ้าขึ้นรกรอบๆบริเวณองค์พระบดบังควาสวยงามถูกปล่อยทิ้งขาดการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสียดายงบประมาณที่ก่อสร้าง40,000,000 บาท ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เขาอีโต้มาดูแล 3-4 คน และพบมีการตัดหญ้าก่อนหน้านี้แล้วราว 10 วัน จากการสอบถามนายเรวัติ ถึกเสือนายฐปนา จำปี เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาอีโต้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า มีนักท่องเที่ยวเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คเมื่อราวเดือนที่ผ่านมาว่าไม่มีผู้ดูแล ซึ่งทางอุทยานเขาอีโต้ โดยนายธีร์วัฒน์อ่อนสำลี ผอ.อุทยานเจาอีโต้ได้อยู่ระหว่างรับการโอนความรับผิดชอบจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดทุกเดือน หรือทุกๆครึ่งครึ่งเดือนจะเข้ามาดูแลพื้นที่เป็นประจำ ในการเข้ามาดูแลจะมีเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าเก็บกวาดทำความสะอาดห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวช่วงนี้ทางหน่วยมีกำลังเจ้าหน้าที่น้อยไม่กี่นายเพราะต้องรอรับลูกจ้างชั่วคราวมาประจำหน่วยเขาอีโต้จะต้องเพิ่มการมาตรวจตราถี่มากขึ้น…

     

     

     

ภาพ/ข่าว/ทองสุข    สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน

จังหวัดเพชรบูรณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความปลอดภัยในการทำงานของชาวไร่ยาสูบ

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ประชารัฐรวมใจ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายใส่ใจความปลอดภัยในการทำงาน ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชาวไร่ยาสูบ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

     

      

>>>การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายแรงงานประชารัฐในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และสร้างความปลอดภัยในการทำงานของชาวไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชาวไร่ยาสูบมีแนวทางและวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน อันจะส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
สนง.ปชส.เพชรบูรณ์

ต้องระวังฟืนไฟ …ฤดูนี้ลมแรง

ลพบุรี เกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้า ลุกลามขยายวงกว้าง กินพื้นที่หลายร้อยไร่ คาบเกี่ยว 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลเขาสามยอดและตำบลท่าศาลา ซึ่งมีทั้ง โรงแรม บ้านจัดสรร สถานศึกษา ศูนย์การค้า ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากมอกควันไฟ กว่า 1,000 ครัวเรือน
จนท.ต้องระดมรถน้ำดับเพลิง จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลถนนใหญ่ หน่วยงานทหารในพื้นที่ รวมกว่า 10 คัน เข้าควบคุมเพลิง โดยใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง.

     

     

     

      

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว. สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑

และ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ ๓.๕ เรื่อง “เงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” พร้อมได้ซักซ้อมการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพยานเพื่อเป็นสถิติในการของบประมาณ โดยให้ใช้จำนวนครั้งที่พยานมาให้ถ้อยคำของแต่ละคดี มิใช่ใช้จำนวนคดีหรือจำนวนพยาน ให้หน่วยปฏิบัติที่มีการสอบสวนได้เข้าใจถูกต้อง