สตูล สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดมอบซะกาตแด่พี่น้องยากไร้ตามหลักการอิสลาม

วันนี้15 ส.ค.61ที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดพิธีมอบซะกาตประจำปี2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ในปีนี้ทางสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดสรรเงิน1,400,000บาท เพื่อมอบเป็นซะกาตตามหลักการอิสลามที่ศาสนาอนุมัติให้บุคคล8ประเภท ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในจังหวัดสตูล จำนวน500ท่าน และยังมีรถพ่วงข้าง เก้าอี้ตัดผม ตู้ขายผลไม้ เสริมสร้างอาชีพ
โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดพิธีมอบซะกาต พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่มาร่วมมอบซะกาต สำหรับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ให้บริการพี่น้องสมาชิกในจังหวัดสตูลตามรูปแบบอิสลาม ปลอดดอกเบี้ย และช่วยเหลือสมาชิกรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสตูล ด้านการให้สินเชื่อฮาลาลและร่วมกันนำผลกำไรในการประกอบธุรกิจมาจัดสรรเป็นซะกาตเป็นประจำทุกปี

 

     

     
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหัวสตูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีเทิดไท้แม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารการใช้ผ้าทอมัดหมี่และการจักสานของจังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสอ.) ทุกอำเภอกว่า 300 คน ร่วมในโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

     

    

    

   

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี