ต้องระวังฟืนไฟ …ฤดูนี้ลมแรง

ลพบุรี เกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้า ลุกลามขยายวงกว้าง กินพื้นที่หลายร้อยไร่ คาบเกี่ยว 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลเขาสามยอดและตำบลท่าศาลา ซึ่งมีทั้ง โรงแรม บ้านจัดสรร สถานศึกษา ศูนย์การค้า ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากมอกควันไฟ กว่า 1,000 ครัวเรือน
จนท.ต้องระดมรถน้ำดับเพลิง จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลถนนใหญ่ หน่วยงานทหารในพื้นที่ รวมกว่า 10 คัน เข้าควบคุมเพลิง โดยใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง.

     

     

     

      

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว. สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑

และ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ ๓.๕ เรื่อง “เงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” พร้อมได้ซักซ้อมการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพยานเพื่อเป็นสถิติในการของบประมาณ โดยให้ใช้จำนวนครั้งที่พยานมาให้ถ้อยคำของแต่ละคดี มิใช่ใช้จำนวนคดีหรือจำนวนพยาน ให้หน่วยปฏิบัติที่มีการสอบสวนได้เข้าใจถูกต้อง

     

      

     

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กม.วินัยการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องกับ สตม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย.61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง กม. ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติการเงิน งบประมาณ และบัญชี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.สตม.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน