พันเอกวันชนะ สวัสดี “ผู้พันเบิร์ด” พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิง ภัทรวดี บุณยะวุฒิกุล และ น้องเกี่ยวก้อย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกัน “ปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี” เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ณ. หัวลำโพง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. โดยมี พ.อ.วันชนะ สวัสดี “ผู้พันเบิร์ด” พร้อมด้วย ร.ต.หญิง ภัทรวดี บุณยะวุฒิกุล และ น้องเกี่ยวก้อย จะเดินทางลงพื้นที่ ณ.หัวลำโพง เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความสามัคคี

ให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาปกคลุมไปทั้งผืนแผ่นดินไทยและร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันสร้างให้สังคมไทยเกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข.

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> CR.ทีมโฆษกกลาโหม/เพจปรองดองเป็นของประชาชน
—————————————————
เนื้อข่าว
> คนบ้านเราปลื้มถนอม ( ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ) รายงาน

คณะเอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียให้ความสนใจศึกษาดูงานด้านการศึกษาและระบบการค้าปลีกของไทย

ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้ให้การต้อนรับ Mr.Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และ Mr.Zorigt Dashdorj ประธานกลุ่มALTAI HOLDING ของมองโกเลีย ซึ่งให้ความสนใจเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าคณะผู้แทนจากประเทศมองโกเลียได้ให้ความสนใจต่อระบบการจัดการศึกษาและการบริหารงานในธุรกิจค้าปลีกที่ดำเนินการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาธุรกิจค้าปลีก โอกาสนี้ได้นำคณะผู้แทนจากมองโกเลียเยี่ยมชมสาขาต้นแบบร้าน 7-11 ซึ่งเป็นโมเดลร้านสะดวกซื้อแห่งอนาคตที่สาขาสาธิต PIM โดยใช้คอนเซ๊ปในการออกแบบและตกแต่งสาขานี้ว่า “อวกาศ” สะท้อนถึงความล้ำหน้า แปลกตา มีความแตกต่างจากร้านทั่วไป คณะผู้แทนจากประเทศมองโกเลียมีความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและทางธุรกิจระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทย โดยทั้ง2ฝ่ายจะได้มีการประสานงานถึงความร่วมมือระหว่างกันต่อไป…

     

/ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา รายงาน

มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง!!

วานนี้ 23 พค.61 นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์นายอำเภอศรีมหาโพธิพร้อมด้วยมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพ ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเคียงและมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยคิดเตียงแก่นางย่อม  จำใจ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 ม.1 ต.ท่าตูมอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน
บุรี และมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีก2 รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาตโดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ…

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองเขาสามยอดลพบุรี ร่วมเสวนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมเสวนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน การดูแลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) การดูแลสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ ออเจ้า NO FOAM“ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบล ท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี