พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ฝตส.๑ ตส.๒ โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ สภ.เวียงชัย อ.เวียงชัย จว.เชียงรายโดยมี พ.ต.อ. ทรรศ์ธนสรณ์ จุฑารัตน์ ผกก.สภ.เวียงชัย และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.เชียงรายให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

     

      

 

จิณัฐติกานต์  สีนวลใย  รายงาน