อบรมเพิ่มความรู้และเทคนิคด้านการระงับข้อพิพาทแก่ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่

วันที่ 31 ก.ค นายไพบูลย์ ผดุงสงค์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเพิ่มความรู้และเทคนิคด้านการระงับข้อพิพาทแก่ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่” โดยมี นาย สุนทร ทิมจ้อยผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ภาค9 และนายพรเทพรัศมี ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ภาค 1เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ J ยึดมั่นการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม และเป็นการเพิ่มความรู้และเทคนิคด้านการระงับข้อพิพาทอันถือเป็นการยกระดับสมรรถนะและเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการระงับข้อพิพาท

     

     

/ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา  รายงาน