พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด สตส. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

     

     

     

จิณัฐติกานต์   สีนวลใย  รายงาน