เทศบาลเมืองสระบุรีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ในวันที่18พฤษภาคม2561 ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นประธาน เปิดค่ายป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มณฑลทหารทหารบกที่18 จำนวน40คนเพื่อฝึกวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีเน้นให้ดำเนินง่นเป็นมาตราฐานทางวิชาการโดย บำบัดกาย จิตใจ บำบัด สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม เพื่อเป็นกลไกลประชารัฐในการเฝ้าระวังและค้นหาชักชวนและจูงใจผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ให้มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อลดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน
การดำเนินงานในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมและฝึกวิชาชีพ พร้อมบำบัดร่างกายให้มีความพร้อมมีการออกกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เลิกการเสพยาเสพติดตามกระบวนการตามหลักวิชาการมีหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่เรื่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกหน่วยงานจะต้องร่วมพลังกันช่วยแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่ต้องแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อลดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรีแบบยั่งยืนต่อไป

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ศาลแรงงานภาค1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมใจปลุกต้นไม้ครบรอบ136 ปี

เมื่อเช้าวันที่ 18 พ.ค พ.ศ 2561ที่ศาลแรงงานภาค๑ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ ครบรอบ 136 ปี วันศาลยุติธรรมโดยมีท่านสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ <> อธิบดีศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ ต้นพยุง ต้นทองกวาว ต้นคูณขาว ต้นตะแบก ต้นประดู่แดงฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรมโดยมีผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประณีประนอมประจำศาลแรงงานภาค1เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

/ภาพข่าว   ดำรงค์   ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรี รายงาน

ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดสระบุรีลุยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 16พฤษภาคม2561 ภายใต้อำนวยการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีบุกจับกุม และปราบปรามยาเสพติดตามที่แหล่งข่าวแจ้งมาจึงได้เข้าตรวจค้นและตั้งจุดสกัดตามสายข่าวแจ้งมาชุดเฉพาะกิจพบเป้าหมายจึงได้แสดงตัวเข้าจับคุม นาย สิทธิชัย พานทอง อายุ38ปี อยู่บ้านเลขที่2/15ซอย23ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ตรวจค้นพบยาบ้าและอาวุธปืนอยู่ที่เอวพร้อมใช้จากนั้นชุดเฉพาะกิจได้ตรวจพบยาบ้าสีส้มบรรจุเตรียมส่งลูกค้า198เม็ดจำนวน5ถุงจากนั้นพบยาบ้าอีก1,000เม็ดและอยู่ในรถจักรยานยนต์อีก990เม็ดรวมแล้วมียาเสพติด2,000กว่าเม็ดและยสไอร์บรรจุถุงพาสติกเพิ่มอีก6.43 g พร้อมอาวุธปืนสั่นไทยประดิษฐ์ ขนาด.22 แม็กนั้ม พร้อมกระสูนจำนวน2นัด ชุดจึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองทราบจึงได้แจ้งข้อกล่าวมียาเสพติดยาบ้าและยาไอร์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่ชุมชนไม่มีเหตุอันควร จึงบันทึกการจับกุมพร้อมนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางและอาวุธปืนและยาเสพติดส่งให้พนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

      

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน