สืบเนื่อง พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบพร้อมให้นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของ ฝตส.๓ ตส.๓

และ ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันอังคารที่ ๑๓ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบพร้อมให้นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของ ฝตส.๓ ตส.๓ โดย พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เรืองศรี ผกก.ฝตส.๓ ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นาย ที่ สน.มักกะสันโดยมี พ.ต.อ.นิตย์ น้อยนา ผกก.(สอบสวน) กก.อก.บก.น.๑ ผู้สังเกตการณ์จาก บก.น.๑ พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ผู้สังเกตการณ์จาก บช.น.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน