กองบิน ๒ กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับนักบินเปลี่ยแบบฯ

กองบิน ๒ กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสื่อความยินดีกับนักบิน เปลี่ยนแบบฯ อย่างสมเกียรติ ณ อาคารโรงเก็บอากาศยานฯ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า ทางกองบิน ๒ กองทัพอากาศ

ได้จัด พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินเปลี่ยนแบบ ฯ

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินเปลี่ยนแบบ ฮ.๖ ข/ค/ง และนักบินพร้อมรบ ฮ.๑๐ ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน ฮ.๑๐ ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒

   

    

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.พะเยา ที่ได้รับการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๒ โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ ภ.จว.พะเยา โดยมี พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผบก.ภ.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถานีตำรวจทุกหน่วยให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน