อำเภอบุณฑริกคุมเข้มการปัองกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019….

7 ม.ค 2564 เวลา 15.00 น. นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก มอบหมายให้ นายทองสันต์ คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อาสาสมัครบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.สภ.บุณฑริก. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ร่วมกันบูรณาการตั้งจุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จะนำลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกันปัญหาตามแนวชายแดน เพราะอำเภอบุณฑริกเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ภาพข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สุดแจ๋วเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ลงมือล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างฟุตบาททางเท้า ถนนหน้าศาลพระกาฬ และ ถนนวิชาเยนทร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาสั่งเชิงรุก ล้างตลาดไล่โควิด 19

#คนไทยไม่ทิ้งกัน
วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 9.00 น. ทางเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดยนายพลูสัวสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พร้อมด้วยพ่อค่าแม่ค้าในตลาดสดเสาธง ร่วมใจ kick off “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19” ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี