สถาบันการศึกษาทุกแห่งเริ่มเปิดเทอมเปิดเรียนกันแล้ว นักเรียนนักศึกษาต่างปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่เพื่อความพร้อมในการเรียนการสอน

สถาบันการศึกษาทุกแห่งเริ่มเปิดเทอมเปิดเรียนกันแล้ว นักเรียนนักศึกษาต่างปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่เพื่อความพร้อมในการเรียนการสอน
ที่ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้นำนักเรียนใหม่เข้าค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวอบรมแนะนำนักเรียนใหม่ว่า การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนชีวิตการเรียนจากโรงเรียนเดิมมาสู่สถานที่ศึกษาแห่งใหม่ ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่และครูคนใหม่ จึงขอให้นักเรียนทุกคนรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมใหม่ๆได้ โดยเฉพาะการเรียนในสาขาวิชาระบบทวิภาคี ที่มุ่งสอนให้นักเรียนมีความรู้แบบ Work Base Learning คือการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน สิ่งสำคัญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) สอนนักเรียนคือให้นักเรียนเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางทฤษฎีในแต่ละวิชา และมีทักษะปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ มีความมั่นคงต่อตัวเองและครอบครัว รวมถึงการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติอีกด้วย.

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

น.ศ.อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12

 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จัดการประกวดภาพถ่าย “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่12 ทั่งนี้ นายประกอบ จินาทอง นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพในภาคที่เหลือจากการคัดรางวัลยอดเยี่ยม) ได้รับโล่จากประธานมูลนิธิและเงินรางวัล 10,000.00 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ส่วนสถานที่ทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวด นายประกอบ จินาทอง กล่าวว่า เลือกสถานที่นี้เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของมารดาตนและบุคคลในภาพคือชาวบ้านในพื้นที่ เหตุที่เลือกสถานที่ดังกล่าวนำมาเสนอเรื่องราว “บ้านเมืองของเรา” เนื่องจากมีองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ เช่น ยุ้งเก็บข้าว ครกมองขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วพร้อมกับกล่าวอยากภูมิใจว่าเป็นผลงานที่ถ่ายอย่างตั้งใจสุดฝีมือ และรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก อาชีวะอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน