การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รณรงค์ ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม เอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม กฟภ. หรือ TRUST+E ของพนักงาน กฟภ.ภาคเหนือ โดยมีนายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี คณะผู้บริหาร และ อาภาพร นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

      

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี