สระบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีบันทึกข่อตกลงความร่วมมือ(MOU)​บริษัท​ภาคเอกชน”โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโฟดเลี้ยงสัตว์2561

ในวันมี่26ตุลาคม2561นายแมนรัตน์​ รัตนสุคนธ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธานบัญทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน​ (MOU)​ ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยกับบริษัท​ เบทาโก จำกัด​ มหาชน ซึ่งมี่ตัวแทนพร้อมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือกันใน”โครงการ​ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)​ ปี2561​มีนางจุไรรัตน์​ แสงสวัสดิ์​ เกษตรจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ

     

     

     

     
จังหวัดสระบุรีเน้นให้กลุ่มของเกษตรรายย่อยเท่านั้นโดยวามระบบกระบวนการบริหารการผลิต​ และบริหารจัดการ​ ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนเพื่อประสิทธิภาพการผลิตนำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่ความสมดุล​ ระหว่างอุปสงค์อุปทานสร้างเสริมเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรอย่างมั่นคงในอนาคตตามแผนในการปฏิรูปการเกษตร

     

     

จังหวัดสระบุรีมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่123, 143ไร่มีกลุ่มเกษตรกร696รายประมาณ16กลุ่มพื้นที่23,000ไร่ดังนั้นการส่งเสริมการเกตรแปลงใหญ่(ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)ตามโครงการฯจึงได้จัดให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือกันแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลจึงได้ทำการบันทึกข้อตกลงกัน(MOU) เพื่อเป็นรากฐานที่มั่งคง​ ในอนาคตตามแผนในการปฏิรูปการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

ผอ.ลุยปั่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นประสบปัญหา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุดที่ขาดวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ นักเรียน จึงจัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ..ปั่นปันรัก สามัคคีฯ..ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม2561 ขึ้น โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง  ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะปั่น ตอนเย็นหรือวันหยุด โดยจะปั่นไปเรื่อยๆ เป็นการปั่นบุญ ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรียกให้หยุด จึงหยุด เหนื่อยก็พักตามปั๊มน้ำมัน เงินที่ได้สมทบงานปั่นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                

      

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี รายงาน