พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เข้าร่วมเสวนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน”

วันนี้ วันศุก​ร์ที่​ 19 ต.ค.61 เวลาประมาณ 13.30 น.พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ ปรท.รอง ผบก.น.1 เข้าร่วมเสวนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน” ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

     

     

     

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

โครงการเพาะพันธุ์ขยายต้นจัน และอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ ว่า ในวันพฤหัสบดีที่18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.15 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพาะพันธ์ขยายต้นจัน และอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (เขตพระราชฐานชั้นกลาง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายจำนวนของต้นไม้สำคัญ ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่กับโบราณสถานขยายความร่วมมือกับส่วนราชการ วัด และภาคประชาชน การอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญในพื้นที่ประวัติศาสตร์ สืปต่อไป.

       

       

       

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี