คณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่10 ลพบุรี ต้อนรับคณะรองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามการบริหารจัดการในช่วงฤดูน้ำหลาก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ในวันนี้ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้ นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมให้การต้อนรับการติดตามการบริหารจัดการในช่วงฤดูน้ำหลากในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการฯ ป่าสักใต้ โดยนายอำพล ฤทธิ์มณ๊ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ และดูงานประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ และประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาคย์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    

    

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี