ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอดลพบุรีมอบนโยบายฯ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ฝ่ายเลขาศูนย์ฯ ให้เผยแพร่และให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศูนย์ ยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง สาวสามยอด ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด. ในฐานะ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และประธานชุมชนตำบลเขาสามยอด ในที่ประชุมชมรมประธานกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย   เกตุฉาย   ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC และเก็บข้อมูลสำหรับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบหน่วยงานผู้เบิกของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯ

วันเสาร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC และเก็บข้อมูลสำหรับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบหน่วยงานผู้เบิกของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯโดย พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รอง ผบก.ตส.๒ พร้อมพวก รวม ๕ นาย ที่ กก.๘ บก.รน.อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.สุเทพ โตอิ้ม ผกก.๘ บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ผู้สังเกตการณ์จาก บก.รน. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฎิมากุล รอง ผบก.รน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน