สีสันการแข่งขันกินไก่ย่างวิเชียรบุรี ในงานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ อ.วิเชียรบุรี

ชาวอำเภอวิเชียรบุรี จัดประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี2561 โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานและเป็นผู้ซึ่งอุ้มพระพุทธรูปโบราณสมัยลานช้างปางมารวิชัย อายุประมาณ 700 ปี ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของชาววิเชียรบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดวิเชียรบำรุง ลงสรงน้ำ บริเวณแม่น้ำป่าสัก หน้าศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่วิเชียรบุรี

     

เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างช้านาน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็ง ปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาที่ดี โดยการนำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาสรงน้ำบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ปีละ 1 ครั้ง โดยภายในงานมีการการกวนกระยาสารท สืบสานประเพณีการรำโจ๋ง การประกวนร้องเพลงพร้อมลีลาการเต้นของผู้ใหญ่บ้านจากต.พุเตย จากบทเพลงเต่าหงอย ส่วนอีกสีสันของงาน คือการละเล่นที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนดู คือการแข่งขันกินกระยาสารถ และการแข่งขันกินไก่ย่างวิเชียรบุรี ซึ่งไก่ย่างวิเชียรบุรี เป็นที่ชื่อเสียง ของจังหวัดเพชรบูรณ์

     

 

https://drive.google.com/file/d/1yyxeQaxd8SCVScNPjtGHMWe2zY5grSgw/view?usp=sharing

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์