พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของชุดตรวจสอบ ฝตส.3 ตส.2

วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของชุดตรวจสอบ ฝตส.3 ตส.2 โดยพ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. อ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี โดยมี พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ท.สุริยา ขุนโต สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน