พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC และเก็บข้อมูลสำหรับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบหน่วยงานผู้เบิกของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯ

วันเสาร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC และเก็บข้อมูลสำหรับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบหน่วยงานผู้เบิกของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯโดย พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รอง ผบก.ตส.๒ พร้อมพวก รวม ๕ นาย ที่ กก.๘ บก.รน.อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.สุเทพ โตอิ้ม ผกก.๘ บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ผู้สังเกตการณ์จาก บก.รน. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฎิมากุล รอง ผบก.รน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

      

      

      

สมาชิก อสม.ไขแสง กำเนิดมี จ.นนทบุรี ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเริ่มวันปีใหม่ของไทย

กิจจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย 2561 จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมในพิธีพร้อมด้วยนายวัฒนชัย โกสิยะกุล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ไขแสง กำเนิดมีและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ.นนทบุรี ซึ่งนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ไขแสง กำเนิดมีมาเป็นประจำทุกปี การจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นมงคลต่อสังคมคนไทย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานและชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน ช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และร่วมกันพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่จึงเป็นประเพณีของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงสิ่งที่ดีงามของสังคมไทย และพร้อมที่จะสืบสานปฏิบัติกันต่อไปเป็นประจำทุกๆปี ..

     

      

      

ภาพข่าว   ดำรงค์   ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน